Νέα ταξίδια

Νέοι συνοδοιπόροι.
Νέες ιδέες, αποσκευές και μονοπάτια.

ΝΕΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

Επειδή το ταξίδι δεν έχει αρχή και τέλος. Δεν έχει όρια και περιορισμούς.
Ο προορισμός είναι πάντα η αφορμή. Το αίτιο ήταν και θα είναι το ταξίδι.

Τρία χρόνια www.carnetdevoyage.gr

“Ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα!” Σ.Μποντλέρ, Γάλος ποιητής