Άννα Σαρρή

Αίγινα: Ώρα αργαντινή…

Στάθηκα στο φανάρι, λίγο μετά τις στήλες του Ολυμπίου Διός, στην αρχή της Λ. Συγγρού. Κάθε πρωί στέκομαι εκεί, πηγαίνοντας για τη δουλειά μου. Μια μηχανή,...

This function has been disabled for Carnet de Voyage - Ταξιδιωτικά τετράδια.