Ποιητικό – πειραματικό ντοκιμαντέρ. Αναφέρεται στην διαρκή κίνηση. Ο διαλεκτικός υλισμός αναλύεται ποιητικά. Βασίζεται σε τρεις άξονες. Φωτογραφία στιγμιότυπου, Ποίηση, Μουσική. Οι τρεις τέχνες «αλληλοσυμπληρώνονται»,  «αλληλοαναιρούνται»  και διεισδύουν σε υπαρξιακά θέματα.

Αποτελείται από δύο μέρη:

1ον   «Α–ΚΙΝΗΣΙ–Α», παλιά τρένα, καράβια, αυτοκίνητα, σκουριάζουν σε καρνάγια, παλιούς σταθμούς. Παραπεταμένα,   «ζουν» με τις αναμνήσεις των ταξιδιών τους.

2ον  «ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ» γίνεται καταγραφή της κίνησης των μουσικών και χορευτών μέσα από τη φωτογραφία στιγμιότυπο και «αναλύεται»  ποιητικά – ονειρικά η κίνηση.