Τα παιδιά δε ζουν σε κόσμο που στερείται φαντασίας.
Δεν είναι ο κόσμος τους ειδήσεων δελτία.

Τα παιδιά δε ζουν σε κόσμο που στερείται φαντασίας.
Έχουν το ένστικτό τους για προστασία.


Τα παιδιά ό,τι κι αν πουν, το εννοούν.
Τα παιδιά ό,τι αισθανθούν, ποτέ δεν το κρύβουν.
Τα παιδιά ό,τι κι αν πουν, το εννοούν.
Τα παιδιά ό,τι αισθανθούν, ποτέ δεν το κρύβουν…

Συγκρότημα Γκούλαγκ: “Τα παιδιά μόνο”