Στην απουσία σου
Σε μπλε ρουά
Οθόνη
Άκουσα να ψιθυρίζεις
Τετρασύλλαβη φράση
Τη στιγμή που παίζαν τα ραδιόφωνα
το τρίτο πρόγραμμα
Και μια αναγγελία εξαφάνισης
Σε τόνο δραματικό
Χάραξες στη νύχτα
Εκείνο το αποτύπωμα στον απέναντι τοίχο
Κάτι σαν γκράφιτι και παράπονο
Κανένας όμως δε σε είδε
Μόνο της νύχτας τα πουλιά
Έστειλαν του δήμου τους εργάτες
Να ασβεστώσουν και την παραμικρή υπόνοια μνήμης
Και να παραδώσουν τον τοίχο άσπρο
Με το πρώτο φως της Ανατολής