“Είναι ευθύνη ενός κράτους να διορθώσει το θέμα με τους αδήλωτους εργαζόμενους”.

Ντάνα Παπαχρήστου, καλλιτέχνης ήχου