“Η εθνική μας άμυνα είναι ο πολιτισμός και η παιδεία”.

Καίτη Κριτσωτάκη, ηθοποιός