“Για να φαίνεσαι, πρέπει να θέλεις εσύ ο ίδιος να φαίνεσαι”.

Πατρίτσια Λάζου, χορογράφος, δασκάλα χορού