“Την κοινωνία θα την σώσει αποκλειστικά και μόνο ο εαυτός της”

Στέλιος Κραββαρίτης, μουσικός