“Όταν θέλεις βρίσκεις, οι καλλιτέχνες φαίνονται, κάνουν δράσεις”.

Κοσμάς Λιλικάκης, εικαστικός