“Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι… Εμείς να έχουμε καθαρό μυαλό, Εμείς να αντιστεκόμαστε”.

Γρηγόρης Κλιούμης, μουσικός