“Αν δεν έχεις μια ολοκληρωμένη παιδεία, δεν μπορείς ούτε να κυβερνήσεις, ούτε να εκφράσεις άποψη κανονικά”

Κάλια Σπυριδάκη, μουσικός