“Είναι ευκαιρία να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε κάτι ολομέτωπα, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό”

Φώτης Σιώτας, μουσικός