“Γίνανε πράγματα στην τέχνη τα οποία μπορεί να χαθούν ξαφνικά και είναι κρίμα”.

Στέφανος Χανδέλης, εικαστικός