“Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν πάλι στο “mall” θεάτρου”

Χριστίνα Χριστοδούλου, ηθοποιός