“Θα κλείσουν επιχειρήσεις στο χώρο του θεάτρου και της συναυλίας”.

Κώστας Μπαμπούλας, δημιουργός εκδηλώσεων