“Από το κράτος εμείς πρέπει να ζητάμε, σε μόνιμη βάση, μόνο κίνητρα κι όχι να το έχουμε μπάστακα”.

Αλέξανδρος Παπαηλιού, σκηνοθέτης