Τέτοιες μέρες το νησί θα ήταν γεμάτο από κόσμο να προετοιμάζεται για την έλευση τουριστών, ξένων και δικών. Τώρα δεν υπάρχει κανείς και δεν αναμένεται κανείς πριν από τα τέλη Μαΐου και βλέπουμε.

Δημήτρης Κοκκαλάς Κως