Οι καλοί φίλοι στη…Μήδεια φαίνονται: Κοσμάς Λιλικάκης