Υπάρχουν εικόνες που δεν χρειάζονται πολλές επεξηγήσεις. Όπως αυτή η φωτογραφία του Δημήτρη Λαμπρόπουλου που περικλείει όσα ζει σήμερα ακούσια η ελληνική κοινωνία. Σύνταγμα, 9 Νοεμβρίου 2020, μόλις εχει πέσει το σκοτάδι.