Οι καλοί φίλοι στη…Μήδεια φαίνονται: Λευκή Αρβανιτοπούλου