Δίνουν όλες αυτές τις μέρες μια άνιση μάχη με το χρόνο και τον καιρό. Με τις ανθρώπινες αμέλειες και τις εγκληματικές ενέργειες. Χωρίς να υπολογίζουν κούραση και κόστος.

Άνθρωποι ενάντια στο θεριό…