Πόσο πιο θλιβερά, πόσο πιο μοναχικά, πόσο πιο ζοφερά;