Αθήνα,
Το γκρι σου
Με φωτάκια
Ένστολοι, περιπατητές
Στόλισαν ψηλά, πολύ ψηλά
Εκεί, που εσύ κι εγώ δεν φτάνουμε,
Με τις μηχανές αναμμένες
Και τα κράνη
Μακριά,
Στριγγλίζει
Το ασθενοφόρο
Κόκκινα άσπρα φωτάκια λάμψης
Σαν ο Ηρώδης
Παραμονεύει να σου αρπάξει το παιδί
Όχι, δεν είναι η πόλη που ήξερα
Είναι τα δάκρυά μου μέσα στη βροχή
Λίγο πριν γεννηθεί
Το Θείο Βρέφος